Van Severen Knesselare presentatie

FAQ

Is een keuring van mijn sanitaire installatie verplicht?

Vanaf 1 juli 2011 is de keuring van de private waterafvoer verplicht:
-    vóór de eerste ingebruikname
-    bij belangrijke wijzigingen
-    na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (de wettelijke voorschriften), op verzoek van de ex-ploitant
-    bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein

De aanvrager kan een keuring aanvragen bij zijn eigen rioolbeheerder of een extern keuringsorganisme/bedrijf.
Voor lijst.
Zoek een keurder privéwaterafvoer


De keuring kan pas gebeuren op het moment dat uw waterafvoersysteem volledig is aangelegd, vanaf de waterafvoer van uw sanitaire toestellen tot aan de aansluitputjes.
Op het moment van de keuring moeten volgende documenten in drievoud aanwezig zijn:
  • uitvoeringsplan van de private waterafvoer (schets van de afwatering)
  • onderdelenlijst: een zo volledig mogelijk ingevulde lijst van aangesloten of aan te sluiten onderdelen (septische put, hemelwaterput,…)
Om de keuring vlotter te doen verlopen vraagt de keurder ook naar de beschikbaarheid van:
  • eventueel foto’s van de private waterafvoer (het controleren gebeurt merkelijk vlotter als duidelijk is waar alle leidingen liggen) of van onderdelen ervan
  • goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning, wanneer van toepassing
  • eventueel facturen van de gebruikte onderdelen.

Het uitvoeringsplan geeft een horizontale doorsnede van het gebouw en bevat een legende zodat het duidelijk is waar afvalwater, hemelwater en/of gemengd water afgevoerd worden. Men gebruikt liefst kleuren voor de duiding van de verschillende soorten waterafvoer. Men gebruikt rood om de droogweerafvoer (DWA, afvalwater) aan te duiden en blauw voor de regenwaterafvoer (RWA ). Men gebruikt ook oranje om zwart water (afkomstig van wc's) aan te duiden.

Het uitvoeringsplan moet overeenkomen met de privéwaterafvoer, volledig zijn en de onderdelen die zich op de onderdelenlijst bevinden moeten er op staan met het nummer van de onderdelenlijst.

Is onderhoud van uw cv-ketel verplicht?

Het onderhoud van uw centrale verwarming (cv-ketel) is een verplichting.

  • Verwarmingsinstallaties op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten tweejaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.
  • Installaties op stookolie en vaste brandstof (hout, pellets, steenkool...) moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

Kan ik bij Van Severen NV terecht voor PVC-dakbedekking?

Nee, wij zijn niet gespecialiseerd in PVC-dakbedekking.
Meer informatie over onze dakwerkzaamheden?

Op hoeveel moet de druk (bar) staan van mijn CV-ketel?

Het ideale is 1,5 à 1,7 bar.

Welke premies kan ik krijgen i.v.m. met mijn CV-installatie?

U kan premies krijgen voor het plaatsen van een zonneboiler, warmtepomp en een condensatieketel.
Meer informatie?

Welke premies kan ik krijgen voor dakisolatie?

U kan een premie ontvangen voor dakisolatie bij bestaande woningen en nieuwbouwwoningen.
Meer informatie?